divendres, 27 de maig de 2011

En construcció...

Aquest bloc està en fase de construcció...

...molt prompte tindreu notícies de la

Federació d'Associacions de Solidaritat amb el Poble Sahrauí del País Valencià
(FASPS-PV)